Hvordan går vi frem

Gjeldsforhandlinger for bedrifter.
Hvordan går vi frem?


DebitNor går gjennom gjeldssituasjonen i bedriften – og de sikkerheter som er stillet for den eksisterende gjeld, og skisserer et forslag til akkord. Ut fra dette tar vi forhandlingsrunden med kreditorene, både innenlands og i utlandet, for å oppnå et best mulig resultat for bedriften. Det er dette vi kaller for en utenomrettslig akkordløsning.

Ofte er bedriftens vanskelige situasjon uforskyldt, da bedriftens utestående fordringer lammer dens arbeid og utvikling. Gjeldsforhandlinger virker også den andre veien, hvor DebitNor går inn og forhandler med bedriftens debitorer om muligheter for en hurtig løsning av situasjonen.

Vi kan også gjennom våre forbindelser ordne med salg av bedriftens fordringer.

Vilkår for bruk av websidene.

Bigcommerce review - All rights reserved.