Optimalisering av finansieringsportefølje

Optimalisering av finansieringsportefølje og konsolidering av bedriftens virksomhet.

Det første vi foretar er en vurdering rundt den totale finansieringen av selskapet. DebitNor arbeider mot finansieringskilder med hensyn til å oppnå en optimal finansiering av driften. Dersom det anses nødvendig hjelper man også med emisjoner, med søknader om offentlig støtte, eller med salg av bedriften.

I forbindelse med refinansiering, er det flere faktorer og vilkår som må stemme for at prosjektet skal lykkes.
Men refinansiering og kostnadsbesparelser er ikke det eneste virkemiddel. Bedriften må også ha noen ressurser, erfaring og kompetanse innenfor spesielle områder, eller innovasjon som vil gi grunnlag til videre drift og som kan sikre en ny og sunn fremtid.

Etter behov utarbeider vi sammen med bedriften nye budsjetter for virksomheten, emisjonspapirer med tanke på en ekstern eller intern aksjeemisjon, samt kartlegger muligheter og retter henvendelser til alternative private og offentlige finansieringskilder. 

Eventuelle tiltak må ses i sammenheng med hva man har fått til under den utenomrettslige gjeldsforhandlingen.

RELATERTE TJENESTER:

  • Utarbeide lånesøknader.

  • Forhandle med banker/finansieringskilder.
  • Utarbeide emisjonspapirer og stå for den praktiske gjennomføringen av en emisjon.
  • Finansiell rådgivning.Vilkår for bruk av websidene.

Bigcommerce review - All rights reserved.