Anbefaling 2

 

Løten 12 mars 09

 

I forbindelse med at undertegnede og min samboer fikk store økonomiske problemer våren 2008, tok jeg rett før jul 2008 kontakt med DebitNor for å høre om det var mulig å løse den "floken" vi var kommet i. Situasjonen var da "helsvart" og jeg så selv ingen løsninger på de problemer jeg hadde.

Fra første kontakt, til saken ble løst, har jeg udelt positive erfaringer med DebitNor. Vi opplevde å møte mennesker som hadde forståelse for vår situasjon, ingen fordømmelse, og ekstremt løsningsorienterte. Allerede i første telefonsamtale, ble det skissert muligheter for løsninger, og dette ble fulgt opp videre i prosessen. Det ble anbefalt løsninger som for en "vanlig mann i gata" er ukjente, og som man neppe ville fått tilgang til uten kyndig hjelp.

Vi erfarte også, at det å kunne få en støtte, i form av personer å kunne kontakte vedrørende spørsmål om prosesser og de juridiske aspekter ved en slik sak, er uvurderlig. Ikke minst i forhold til det presset man opplever fra kreditorer, og de juridiske instanser. I tillegg så har man personer som på vegne av en selv, tar kontakt med kreditorer, framforhandler avtaler, og fjerner en vesentlig hverdagsbelastning fra en selv.

Jeg har i denne prosessen, opplevd betydningen av å bruke fagpersoner. Man blir i forhold til de kreditorer man har, som regel overkjørt. Man bruker ekstremt mye energi på tanker rundt konsekvenser. Mye aggresjon som ikke fører noen vei, og mangel på søvn. Det påvirker jobbsituasjon og de forhold man har til familien. Fra første kontakt med DebitNor, lettet en stor "bør" fra mine skuldre, og jeg kunne konsentrere meg om jobb og familie igjen, vel vitende om at mine utfordrende saker var ivaretatt av kyndige personer. Jeg fikk igjen troen på at løsninger var mulig, og jeg følte en enorm lettelse ved at jeg hadde mennesker jeg kunne snakke med om saken., som fokuserte på hvordan man kunne finne en løsning, kontra å dømme for feil jeg har begått.

Jeg vil med dette på det varmeste anbefale alle med små eller stor gjeldsproblemer å bruke DebitNor som sine medspillere og resurspersoner. Den hjelp og støtte man her får er uvurderlig, og av aller største betydning for å kunne få en "ny start". Jeg gir herved mine varmeste anbefalinger til alle som måtte ha bruk for DebitNor sine tjenester.

 

Med Hilsen

Frode Engdal

Vilkår for bruk av websidene.

Bigcommerce review - All rights reserved.