Hva gjør vi for våre kunder?

Følgende oppgaver utføres av oss etter fullmakt fra kunden:

  • Registrerer alle kreditorer og den totale gjelden. 

  • Utarbeider forslag til frivillig utenomrettslig gjeldsordning i samråd med kunden.

  • Forhandler med kreditorene om mulige ordninger.

  • Fremskaffer en finansiell løsning der dette er mulig.

  • Eventuelt lager bekreftelse til namsmannen i henhold til gjeldsordningsloven om at frivillig utenomrettslig gjeldsordning er forsøkt.
Vilkår for bruk av websidene.

Bigcommerce review - All rights reserved.