Betalingsanmerkning eller en registrering som dårlig betaler, blir gjort av inkassobyråer, forliksråd, namsmenn, Løsøreregisteret i Brønnøysund eller av tinglysningskontorene.

DebitNor henter normalt inn utskrift ved vurdering av din sak. Ønsker du utskrift av betalingsanmerkninger om deg selv, kan du få dette gratis fra et kredittopplysningfirma eller inkassobyrå.

Når blir en betalingsanmerkning registrert?

Tidspunktet for registrering av betalingsanmerkning avhenger av om skyldner er en privatperson eller et foretak (registrert i Brønnøysundregistrene). For privatpersoner vil anmerkningen kunne registreres 30 dager etter rettslig skritt er foretatt (typisk forliksklage). Foretak innrapporteres 30 dager etter at betalingsoppfordring er sendt ut.

For omtvistede krav hvor du er uenig om betalingen, skal du ikke registreres med betalingsanmerkninger i løpet av prosessen. Forutsatt at du har gitt beskjed til kreditoren eller inkassofirmaet om uenigheten. (Omtvistet sak kan heller ikke sendes til inkasso.)


Hvilke følger har en anmerkning?

En slik anmerking kan snu hele livet ditt på hodet! Du må forvente avslag på opprettelse kredittkort, av bankkonto, avslag på kjøp av varer og tjenester på kreditt, avslag på leie av bolig, avslag på forsikringer, avslag på opprettelse av konto hos telefonselskap og / eller strømleverandør. Det er også sannsynlig at, dersom du søker på en stilling med et visst ansvar, så sjekker også den fremtidige arbeidsgiveren dine anmerkninger, og eventuelt avslår din søknad.


Når slettes anmerkningen?


I utgangspunktet oppbevares slike anmerkninger i 4 år uansett om kravet er betalt eller ikke, men fristen kan forlenges hvis rettslige skritt har blitt iverksatt. Dersom anmerkning om tvangspant er notert i fast eiendom oppbevares denne så lenge heftelsen er registrert på eiendommen. Tidligere ble betalingsanmerkninger stående i 3 år, etter at disse oppgjort. Detter er blitt endret i 2005, og betalte krav slettes omgående etter oppgjør. I praksis blir disse slettet innen ca. 4 uker etter at du har gjort opp regningen.

Til tross for god vilje fra partene, er det fortsatt en viss treghet i systemet, og dine anmerkninger kan bli stående lengre, eller at de ved en feil eller forglemmes ikke blir slettet.