Kostnaden for bruk av våre tjenester avtales alltid på forhånd, slik at det aldri vil dukke opp uforutsette kostnader.
En bindende pris kan vi gi deg når vi har mottatt ditt vurderingsskjema, og når vi har fått en grov oversikt over situasjonen og dens kompleksitet.

Det vi ser på er i hovedsak:

  • Størrelse av den totale gjelden.

  • Mengden av kreditorer.

  • Inntekten til kunden.

  • Kompleksiteten i saken.


Vi har fleksible betalingsløsninger, som er tilpasset til hvor stor egeninnsats i saken du vil gjøre. Vi kan altså allerede for en rimelig kostnad sette deg på vei mot i alle fall enkle og mer overskuelig fremtid.