• Aksepter at du er i en gjeldskrise. Denne innrømmelsen er første steg på veien til en løsning på gjeldsproblemene.
  • Snakk om gjeldsproblemene med dine nærmeste. Disse må også ta konsekvensen av denne byrden.
  • Ikke tap mer tid. I en slik situasjon kan vi snakke om at «tid er penger» – bokstavelig talt. Ved å vente blir gjelden bare større. Skaff deg oversikt over dine faste utgifter og dine forpliktelser. Du bør føre et husholdningsregnskap, hvor du noterer alle utgifter og inntekter.
  • Fyll ut vårt skjema for HUSHOLDNINGSREGNSKAP for å få gjennomført dine første skritt mot å få oversikt over situasjonen din.
  • Ikke etabler ny gjeld! Kontroller dine forbruksvaner og aksepter at det er ting man må lære seg å leve uten.
  • Betal først og fremst husleien, strømutgiftene og de nødvendigste forsikringene. Dette er ting som skaffer deg tak over hodet, og sikrer deg en trygghet i det daglige.
  • Bruk din viljestyrke til å komme gjennom denne perioden. Uansett hvor ubehagelig situasjonen er, ikke la deg bringe ut av balanse. Bestem deg for at du skal løse problemene, og vær fokusert på denne målsetningen.
  • Du bør helst unngå å skrive brev til kreditorene selv, og heller benytte deg av hjelp fra profesjonelle. Egne forsøk ender ofte uten suksess, spesielt ved forhandlinger med banker, forsikringsselskaper og inkassobyråer.
  • Disse har naturligvis en negativ holdning til deg, siden du har misligholdt dine forpliktelser overfor dem. Ved at du benytter profesjonell bistand viser du overfor dine kreditorer at du mener alvor, og kreditorene vil ta vår henvendelse på vegne av deg meget seriøst.
  • Ikke mist motet hvis forhandlinger tar tid! Det ikke er alle kreditorer som umiddelbart er villige å akseptere et fordringstap.
  • Ikke ignorer purringer, varsler eller tvangskunngjøringer! Ta omgående kontakt med profesjonell hjelp. Dette også i tilfelle hvor du mener et slikt varsel er uberettiget. Ikke kast bort tiden, det er viktig å holde seg til frister i slike varsler.