Send oss utfylt vurderingsskjema, og vi skal på grunnlag av dette gi deg en konkret vurdering av dine muligheter til å bedre din økonomi.

Når vi har vurdert din sak gratis på telefon, hva som bør gjøres, vanskelighetsgraden og mengden arbeid, vil vi gi deg en fast pris på å hjelpe deg videre med din sak. Vår saksbehandlingstid er normalt sett på 2-3 måneder fra oppstart.

Desto mer detaljerte opplysninger du returnerer til oss, desto bedre svar kan vi gi deg. Kort tid etter at vi har mottatt dine opplysninger, vil vi ta kontakt med deg for å gi deg vår vurdering på telefon. Husk å ringe oss på 40061111 dersom du ikke har blitt kontaktet innen to dager.

Alle opplysninger vi mottar fra deg behandles fullt fortrolig. Du påtar deg ingen forpliktelser før vi blir enige om oppdraget.