Hos DebitNor behøver du ikke å vente i mange måneder på avtaler som kan bedre din økonomi.

Vi jobber raskt for å hindre at gjelden vokser. Jo lengre du venter, jo verre blir situasjonen. Det tar meget kort tid før nye merkostnader langt overstiger det det koster å la DebitNor ta hånd om dine gjeldsproblemer.

Hvordan går vi frem?

Vi setter rask i gang prosessen med å stanse eller bremse opp all videre pågang mot deg. Hvor raskt er bare avhengig av hvor hurtig du klarer å fremskaffe de nødvendige underlagene for vårt arbeid.

Interessert i en gratis vurdering av din situasjon på telefon?