Gratis gjeldsrådgivning hos NAV: Hva du trenger å vite dersom NAV ikke kan hjelpe deg

Gjeldsproblemer kan være overveldende og føre til mye stress i hverdagen. Mange er ikke klar over at de har rett til gratis gjeldsrådgivning gjennom NAV. Det er en rettighet som er lovbestemt, og som kan være til stor hjelp for dem som sliter med økonomien. Men hva skjer når NAV ikke kan hjelpe deg, enten på grunn av manglende kompetanse eller lang ventetid? Dette blogginnlegget vil gi deg innsikt i dine rettigheter og hvordan du kan få hjelp fra private gjeldsrådgivere som Debitnor AS.

Gratis gjeldsrådgivning hos NAV

Alle med gjeldsproblemer har rett til gratis gjeldsrådgivning hos NAV. Denne rettigheten er nedfelt i Lov om sosiale tjenester § 17, og i Gjeldsordningsloven § 1-5. Disse lovene sikrer at alle som trenger det, skal få den nødvendige hjelpen for å håndtere og løse sine gjeldsproblemer. NAV tilbyr rådgivning for å hjelpe deg med å få oversikt over økonomien, forhandle med kreditorer, og utarbeide en realistisk betalingsplan.

Når NAV ikke kan hjelpe

Selv om NAV er ment å være en ressurs for dem med gjeldsproblemer, er det ikke alltid at de kan tilby den nødvendige hjelpen. Det kan være flere grunner til dette:

  • Manglende kompetanse: I noen tilfeller kan det være at NAV-ansatte ikke har den nødvendige kompetansen til å håndtere komplekse gjeldssaker.
  • Lang ventetid: Mange opplever lange ventetider for å få rådgivning hos NAV, noe som kan forverre gjeldsproblemer.

Dine rettigheter til privat gjeldsrådgivning

Visste du at NAV kan være forpliktet til å dekke kostnadene for privat gjeldsrådgivning dersom de ikke kan hjelpe deg? Hvis NAV ikke kan tilby tilstrekkelig hjelp på grunn av manglende kompetanse eller for lang ventetid, har du rett til å få dekket kostnadene ved å bruke en privat gjeldsrådgiver. Dette kan være avgjørende for å få den hjelpen du trenger i tide.

Debitnor AS: Din partner innen privat gjeldsrådgivning

Debitnor AS er en privat gjeldsrådgiver med lang erfaring og høy kompetanse, blant annet med tidligere ansatte fra namsmannen. Vi kan hjelpe deg med:

Gjeldsrådgivning
  • Oversikt over økonomien: Få en klar og realistisk oversikt over din økonomiske situasjon.
  • Forhandling med kreditorer: Profesjonell hjelp til å forhandle med kreditorer for bedre vilkår.
  • Utarbeidelse av betalingsplan: Lage en gjennomførbar plan for nedbetaling av gjeld.
  • Gjennomføre alle vilkårene i Gjeldsordningsloven: Slik at du kan innlevere en søknad om offentlig gjeldsordning til namsfogden.

Hvis du opplever at NAV ikke kan hjelpe deg tilstrekkelig, kan du søke om å få dekket kostnadene for å bruke våre tjenester.

Hvordan søke dekning fra NAV

For å søke dekning fra NAV, kan du gjøre følgende:

  1. Dokumenter behovet: Samle dokumentasjon som viser at NAV ikke kan tilby nødvendig hjelp.
  2. Søk om dekning: Send en formell søknad til NAV hvor du krever dekning for privat gjeldsrådgivning.
  3. Bruk Debitnor AS: Kontakt oss for en konsultasjon og få hjelp til å utarbeide din sak.

Det er viktig å være klar over dine rettigheter når du står overfor gjeldsproblemer. Gratis gjeldsrådgivning hos NAV er en rettighet alle med gjeldsproblemer har, men når NAV ikke kan hjelpe, kan du søke om å få dekket kostnadene for privat rådgivning. Debitnor AS står klar til å hjelpe deg med høy kompetanse og lang erfaring. Ta kontroll over din økonomiske fremtid i dag.

For mer informasjon eller for å starte din rådgivning, kontakt Debitnor AS. Vi er her for å hjelpe deg på veien til økonomisk frihet.

Fyll ut vurderingsskjema hos Debitnor AS.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *