Nye Livsoppholdssatser fra 1. juli 2024

Fra 1. juli 2024 justeres livsoppholdssatsene for personer med gjeldsordning etter gjeldsordningsloven eller som har trekk i lønn. Disse satsene er viktige for å sikre at personer som er i en gjeldsordning beholder tilstrekkelige midler til nødvendige levekostnader. Justeringen av satsene gjenspeiler økte levekostnader og sørger for at de som er rammet får den nødvendige økonomiske støtten.

Oppdaterte livsoppholdssatser:

  • Enslig: 10 724 kr (opp fra 10 412 kr)
  • Gift/samboende: 9 082 kr (opp fra 8 817 kr)
  • Forsørger ektefelle/samboer: 18 164 kr (opp fra 17 634 kr)

Barnetillegg:

  • 0–5 år: 3 432 kr (opp fra 3 332 kr)
  • 6–10 år: 4 553 kr (opp fra 4 420 kr)
  • 11–14 år: 5 747 kr (opp fra 5 580 kr)
  • 15 år og over: 6 611 kr (opp fra 6 418 kr)

Disse satsene gjelder fra 1. juli 2024 og er ment å dekke grunnleggende behov som mat, klær, transport, og andre nødvendige utgifter. Ved å oppdatere satsene årlig, sikrer man at støtten holder tritt med inflasjonen og de faktiske levekostnadene.

Viktigheten av livsoppholdssatser

Paragraf

Livsoppholdssatser er essensielle i gjeldsordningsprosessen. De definerer hvor mye en person skal ha til rådighet etter at nødvendige utgifter er betalt. Dette gir en viss økonomisk trygghet til personer som gjennomgår gjeldsordning.

For mer informasjon, besøk Regjeringens side om livsoppholdssatser.

Hold deg oppdatert på endringer i livsoppholdssatsene for å sikre at du har den nødvendige informasjonen til å planlegge din økonomi under en gjeldsordning. Det er viktig å være klar over dine rettigheter og de støttemulighetene som er tilgjengelige for å lette gjeldsbyrden.

Ønsker du hjelp til å søke gjeldsordning, få gjeldsrådgivning, eller en gratis telefonsamtale for å diskutere din situasjon?

Fyll ut vurderingsskjemaet, så vil vi i Debitnor AS kontakte deg.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *