Nye satser for livsopphold fra 1. juli 2022

Livsoppholdssatsene ved gjeldsordning og utleggstrekk justeres med virkning fra 1. juli 2022.

Dette er viktig informasjon for alle dere som sliter med gjeldsproblemer, og som har fått etablert en offentlig gjeldsordning eller har tvangstrekk i lønn. Du har fra 1. juli rett til å beholde mer hver måned, og du bør sende en skriftlig henvendelse til den lokale Namsfogden og be om endring av trekk i lønn eller endring av din løpende gjeldsordning. For enslige betyr denne endringen at man faktisk kan beholde kr. 526,- mer pr. mnd., noe som betyr kr. 6.312,- mer pr. år. Dette er mye penger for en som har gjeldsordning.

Livsoppholdssatser:

 Ny sats (2022)Tidligere sats (2021)
Enslig skylder9 7589 232
Gift/samboende skyldner8 2637 817
Skyldner som forsørger ektefelle/samboer16 52615 634

Barnetillegg:

                                                                            Ny sats (2022)Tidligere sats (2021)
Barn 0–5 år                                                 3 1232 955
Barn 6–10 år4 1423 919
Barn 11 år og mer5 2304 948

Kilde: https://www.regjeringen.no/no/tema/forbruker/gjeldsordning/livsoppholdssatser/id691824/

14 thoughts on “Nye satser for livsopphold fra 1. juli 2022

 1. Hei, vi har vendt forferdelig urettferdighet situasjon det som Nav Årstad Sosialetjenster gitt ikke våres to siste barn sine livsopphold vi har fem barne og ekteskapet vi har fikk hvrt måneder livsopphold 19 000kr utenom sommer og vinter klær utenom høytidsdager, lege, og medisin, internett, mobil abonnement, og transport. Det 4 åres gutt har gluten alergic sykdommen han får ikkje sine grønn støtte det er hans rett men Nav hindring å får våre rettigheter så vi har under ekstremt fattigdom vi synes de har påtenkt gjort derfor vi fikk ikkje likestilling måten sine rettigheter. Nå har ferie tid vi har ingen muligheter å ta ferie. Nå i år har kjempe mye alle mat være tingene blir dobbelt dyrt vi klare ikke å kjøpe på denne livsopphold , vi anmodning til dere hva vi fortjener vi må ha denne fordi dette er våre rett vi kan ikke krav på ekstra

  1. Hei.
   Takk for ditt spørsmål.
   Alle som har løpende gjeldsordning eller utleggstrekk i lønn har rett til å beholde de satsene for livsopphold som beskrevet i innlegget.
   Vi vet ikke om du har en slik gjeldsordning, men dersom du mottar sosialhjelp så gjelder helt andre og lavere satser som NAV kan opplyse om.

 2. Dette fikk jeg som svar fra namsfogden etter jeg tok kontakt.
  Hei
  Det kan ikke foretas ny beregning av dine betalingsplaner på bakgrunn av endringer i livsoppholdssatsen. Denne reguleres 01.07. hvert år.

  Du og svært mange andre har faste betalingsplaner som løper hele gjeldsordningsperioden. Det er bare ved dynamiske avtaler man benytter faktiske inntekter og løpende livsoppholdssats.

  Ved faste betalingsplaner forblir bruttoinntekt og livsoppholdssats den samme gjennom hele perioden så lenge man ikke får en vesentlig lønnsøkning som medfører at avtalen må endres. I motsatt fall ville namsmannen bruke flere årsverk bare for å endre avtaler på dette grunnlag.
  Dette til orientering.

  Så få jeg mer i lønn må jeg betale mer, men hvis satsene ble justert driter de i det. Er de ikke klar over hvor mye 900kr er??

  1. Hei Ulrike.
   Det er korrekt at det er noen avtaler om gjeldsordning som kalles «dynamiske» og noen gjeldsordninger kalles for «statiske» hvor man ikke uten videre vil sitte igjen med mer, men uansett er det lov for Namsfogden å bruke skjønn.
   Imidlertid har vi fra 2021/22 opplevd helt spesielle forhold med betydelig økning av inflasjon (konsumprisindeksen) med høyere matpriser, strøm og drivstoff.
   Dette har medført at satsene for livsopphold har øket såpass mye, hvor satsen for enslige har øket fra kr. 9.232,- til kr. 9.758,-, altså en økning på kr. 526,- pr. mnd., og faktisk kr. 6.312,- pr. år.
   For dem som også har forsørgeransvar for barn, så har også disse satsene øket. Dette er mye penger i en vanskelig tid, og dersom man ikke har fått betydelig lønnsøkning, bør Namsfogden endre gjeldsordningen for deg og andre.
   Husk at alle avgjørelser av Namsfogden kan påklages til Tingretten, jfr. § 5-16 i Tvangsfullbyrdelsesloven.
   Vi vil derfor anbefale at personer med løpende gjeldsordning påklager avgjørelser fra Namsfogden til Tingretten dersom man ikke får medhold.
   Det er faktisk en mening med satsene for livsopphold, noe som da kan avgjøres i Tingretten.

 3. Hei ifølge namsmannen jeg har hatt så har ikke jeg hatt lov å ha mer enn 8700. Min sønn er over tjue, har ikke jobb og bor hjemme. Jeg blir skattet masse, så dette året har jeg etter at faste utgifter til leie av bolig og resten til innbetaling, så har jeg ca 8000 igjen. Får bare beskjed at jeg tjener nok føre skatt. Hvorfor blir alt regnet ut føre skatt. Jeg vet ikke hvordan bank og namsmann klarer å lure seg unna skatt, for det virker slik. Alt jeg skal betale inn blir regnet ut fra det jeg tjener før skatt og jeg har til og med fått baksmell to år på rad. Så det at jeg skal ha over ni tusen kommer aldri til å gå igjennom. Normale arbeidsfolk betaler skatt, men det blir aldri tatt hensyn til.

  1. Takk for ditt spørsmål.
   Dersom du sitter igjen med mindre enn hva som er lovbestemt av departementet, så skriver du et brev til Namsfogden og klager på at du ikke får beholde den lovbestemte satsen.
   Da må Namsfogden gi deg et skriftlig svar tilbake, og dersom du ikke får medhold må du lage enda en klage, men denne gangen «klage til tingretten på Namsfogdens avgjørelse», og klagen skal sendes til Namsfogden som kan ombestemme seg, men hvis de ikke gjør det skal Namsfogden sende din klage videre til Tingretten for behandling der. Det er viktig å vite at man har rett til å klage til Tingretten på Namsfogdens avgjørelser.

  1. Takk for din kommentar.
   Det er, etter min mening, våre politikere som er problemet, siden det er disse som har besluttet og lovbestemt hvilke inkasso-omkostninger vi skal ha i Norge.
   Jeg har hørt at Norge har omtrent 800% høyere inkasso-omkostninger enn i Sverige, og omtrent 500% høyere enn i Danmark og Finland, noe som sikkert Forbrukerrådet vet mer om.
   Inkassoselskapene utnytter muligheten, men det er politikerne som kan gjøre noe med de vanvittige omkostningene, men de vil åpenbart ikke.
   Du skal også vite at inkassoselskapene har ikke rett til «å ringe deg ned daglig», da dette kalles «plagsom adferd» og kan rammes av straffelovens § 266 («mobbe-paragrafen»)
   Personer som opplever plagsom adferd fra inkassoselskap kan vurdere å politianmelde dem for brudd på denne bestemmelsen i Straffeloven.

 4. Når man har utleggstrekk kan man kreve å få justert ned trekket nå når renta på boliglånet har gått opp. Det samme har felleskostnader i borettslaget.

  1. Takk for ditt spørsmål.
   Når satsene for livsopphold øker, både for enslige, ektefeller/samboere og barn, så må man klage på utleggstrekk til Namsfogden, eventuelt til de andre trekkmyndigheter vi har, slik som Skatteetaten, Statens Innkrevingssentral (SI) eller NAV innkreving (NAVI).
   Du lager et brev med «Klage på utleggstrekk i lønn», og legger ved dokumentasjon på boligutgifter (husleie eller boliglån, kommunale avgifter), siste lønnsslipp og eventuelt utgifter til barnehage/sfo dersom man har barn, og utgifter til bidrag for dem som har det.

 5. Hei
  Jeg og min mann har trekk hos nasmannen i Sandnes vi er begge uføretryg min man blir personnist neste mnd og fra september så får han mindre
  Jeg har klaget til nasmannen pga at de tar ikke tar hensyn til husleien som vi har den er på 13000 kr i mnd men etter deres sjønn så setter de den ned til 10500 kr i mnd så da har vi betalt rest av huslein av livsopphold har fått beskjed at vi må finne en annen plass og bo eller bare god ta der vi bor trives vi og strøm og innternett og tv har vi billig det jeg lurer på har nasmannen lov og senke husleien

  1. Loven (Dekningsloven) sier at man har rett til å beholde det man «med rimelighet» trenger til boligutgifter, og det betyr at man kan leie en bolig til det som er normal pris i den byen man bor.
   Dere kan sjekke på Google statistikk for leiepriser i den byen dere bor. Prisstatistikk for Stavanger og Sandes finner dere hos Utleiemegleren.
   Statistikken viser en leiepris i gjennomsnitt for juni 2022 på kr. 12.200,- for en 2.roms og kr. 14.100,- for en 3.roms. Dere bør derfor klage til Namsfogden på at de kun godkjenner kr. 10.500,- og kreve at dere kan ha en husleie på kr. 13.500,-. Klagen må være skriftlig og dere skal få et skriftlig svar tilbake med begrunnelse fra Namsfogden. Dersom dere ikke får medhold kan dere lage enda en klage og skrive «Klage til Tingretten» hvor dere klager på Namsfogdens avgjørelse. Klagen sendes til Namsfogden som kan få en sjans til å ombestemme seg, hvis ikke må Namsfogden sende klagen videre til Tingretten for behandling hos en dommer. Det koster ett rettsgebyr på kr. 1.223,- for å få behandlet klagen i Tingretten, og dersom man vinner frem vil man kunne få rettsgebyret tilbake.

 6. Hei, Jeg har en betydelig forbruksgjeld fordelt på 18 kreditorer som jeg har fått gjeldsordning for. Jeg har hørt at det er noe som heter at bankene har en frarådningsplikt når de ser at det er stor sannsynlighet for at gjelden vil bli misligholdt. Jeg kan ikke forstå annet enn at bankene burde ha sett dette lenge før det gikk så galt. Når jeg søker om lån og oppgir min lave uføretrygd som inntekt og gjelden jeg har, så mener jeg at bankene burde ha forstått at dette ville gå galt selv om jeg ikke hadde betalingsanmerkninger da. Det er kun en bank som frarådet meg å ta det lånet jeg søkte og da gjorde jeg det ikke. Mitt spørsmål er følgende: Er det slik at jeg kan få slettet gjelden min på bakgrunn av at ingen av bankene har overholdt frarådningsplikten sin selv om jeg allerede har inngått frivillig gjeldsordning? Har ikke en namsmann plikt til å informere om bankenes frarådningsplikt ved forbrukslån hvis denne er absolutt?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *