GJELDSORDNING – GJELDSSANERING – Få hjelp til å slette din gjeld

Veldig mange personer i Norge har havnet i store gjeldsproblemer, og over 70.000 personer har fått innvilget offentlig gjeldsordning siden 1993 her i landet etter at Gjeldsordningsloven ble innført.

Mange personer kan gå årevis som gjeldsslave og ikke ta tak i sine problemer, men for mange er løsningen å kontakte fagfolk for å få hjelp til å søke om en offentlig gjeldsordning, for å kunne få slettet all gjeld i løpet av 5 år.

For å komme i betraktning for en mulig offentlig gjeldsordning må man oppfylle vilkårene i Gjeldsordningsloven, og ved å kontakte fagfolk i debitnor.no kan man få en gratis vurdering på telefon om en slik offentlig gjeldsordning er aktuelt for deg.

Man må være «varig ute av stand» til å nedbetale sin gjeld, noe som kan beregnes i en samtale på telefon, samt gjelden må være «gammel nok», noe som i henhold til rettspraksis som regel betyr at minst 50% av gjelden må være eldre enn to år.

Det må selvsagt også fremskaffes en komplett oppdatert oversikt over all gjeld og kreditorer, samt bli utarbeidet et privat forslag til en frivillig utenrettslig gjeldsordning før du kan innlevere en søknad om offentlig gjeldsordning hos den lokale Namsfogden.

Det føles veldig komplisert ut å søke om en offentlig gjeldsordning, og da er det smart å søke bistand hos fagfolk, f.eks. fra debitnor.no, slik at du får gjennomført en grundig behandling av din sak før innlevering av søknad om offentlig gjeldsordning.

Ta tak i dine problemer nå, og om litt over 5 år kan du være helt gjeldfri igjen, og mange har gjort dette før deg og har fått ryddet opp.

2 thoughts on “GJELDSORDNING – GJELDSSANERING – Få hjelp til å slette din gjeld

    1. Hei Salem. Takk for ditt spørsmål. For å kunne gi deg seriøs hjelp, vil vi anbefale deg om å fylle ut et vurderingsskjema på våre nettsider, og deretter kan du ringe oss på 4006 1111 for en engang gratis vurdering av din sak på telefon.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.