Opplever du ofte plagsomme telefoner fra inkassoselskap?

Mange personer som har gjeldsproblemer opplever ofte plagsomme telefoner fra inkassoselskap som forsøker å få inn penger på inkassokrav.

Debitnor AS opplever i sin kontakt med kunder som stadig blir oppringt, ofte hver eneste dag og i ekstreme tilfeller flere ganger om dagen, noe som kan oppleves svært ubehagelig og plagsomt.

Det er ikke tillatt for noen å plage andre med slike stadige og gjentatte oppringninger for å kreve inn penger, og dette kan grense mot en slags «torpedovirksomhet» for å skremme folk til å betale.

Folk tror faktisk at inkassoselskap helt lovlig kan ringe skyldnere gang på gang, men det er faktisk ikke lovlig når det blir svært plagsomt, og det kan i noen tilfeller være straffbart.

Slike gjentatte oppringninger oppfatter skyldnere som en form for «telefonterror» fra inkassoselskap, og dette kan rammes av bestemmelsene i Straffelovens § 266 som omhandler «Hensynsløs adferd» også kalt for «mobbeparagrafen», og bestemmelsen har inntil 2 års fengsel.

§ 266.Hensynsløs atferd

Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd forfølger en person eller på annen måte krenker en annens fred, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år.

https://lovdata.no/lov/2005-05-20-28/§266

Råd til deg som opplever gjentatte telefonoppringninger fra samme inkassoselskap:

Be inkassoselskapet om å slutte med slike oppringninger til deg, og gi dem beskjed om å kontakte deg pr. post og ikke telefon.

Telefon

Noter deg hvilket inkassoselskap du har gitt beskjed til, og noter telefonnummer, dato og klokkeslett de har ringt deg.

Dersom de forsetter sin adferd kan du informere dem med at du vil vurdere å politianmelde dem for «hensynsløs adferd».

Det er også viktig at du ikke inngår avtaler med noe inkassoselskap dersom du har mange kreditorer, og heller overlater til Namsfogden å fastsette tvangstrekk i din lønn hvor dine rettigheter skal bli ivaretatt, dersom du sender namsfogden dokumentasjon på inntekt boligutgifter og forsørgeransvar.

Dersom du vil ha en gratis vurdering av din gjeldssituasjon over telefon, kan du kontakte fagfolk hos debitnor.no ved å fylle ut vurderingsskjema.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *