For høye tvangstrekk i lønn?

Veldig mange opplever på få tvangstrekk i sin lønn, og ofte kommer dette som en overraskelse siden man sliter med brevskrekk/finansfobi, og ikke har åpnet brev som varsler om kommende tvangstrekk i lønn.

I Norge har vi flere trekkmyndigheter, bl.a. Namsfogden, Skatteetaten, Statens innkrevingssentral (SI), og NAV innkreving (NAVI), og det virker av og til som om disse trekkmyndighetene ikke kommuniserer godt nok seg i mellom erfarer Debitnor AS.

Når man plutselig får utbetalt en lønn som kanskje ikke er stor nok til å dekke husleien og livsopphold, så må man reagere, siden det er klare lovbestemte retningslinjer for hvor mye som kan trekkes i lønn med tvang.

Størrelsen på trekk reguleres selvsagt av inntekten, samt av kostnader man har til boligutgifter, livsopphold og forsørgeransvar, og dette fremkommer i en lov som heter Dekningsloven, samt satsene for livsopphold bestemt av Barne- og familiedepartementet.

Tvangstrekk i lønn

Dersom du opplever for høye tvangstrekk i din lønn må du klage på dette til den aktuelle trekkmyndighet, og for å få vurdert om ditt tvangstrekk er for høyt og bør klages på, så kan man få en gratis vurdering av dette på telefon av fagfolk hos debitnor.no ved å fylle ut vurderingsskjema.

Ta tak i dine problemer så snart som mulig dersom du opplever noe av dette.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *