Lider du av finansfobi – brevskrekk?

Svært mange mennesker i Norge som får gjeldsproblemer opplever at postkassen, digipost eller nettbanken blir en «fiende» når det stadig dukker opp betalingsoppfordringer og inkassokrav.

Denne problemstillingen er det forsket på blant annet ved University of Cambridge av Shapiro, G. K. & Burchell, B. J.

Vi ser at det ofte er en naturlig reaksjon å utsette å sjekke postkassen daglig, og kanskje ikke før postkassen er full av brev, fordi man ikke orker all den negative posten med pengekrav, og dette oppleves som en stor psykisk belastning.

Mange opplever depresjoner når de havner i gjeldsproblemer, og finansfobi vil som regel forsterke de mentale problemene, slik at man føler seg maktesløs.

Debt Icons - Download Free Vector Icons | Noun Project

Det er jo ikke «farlig» med brevskrekk, eller finansfobi som det også kalles, men det er svært økonomisk ødeleggende, og plutselig opplever man at det er besluttet store tvangstrekk i lønn, siden man ikke har åpnet brev fra namsfogden som varsler om utleggsforretninger hvor det som regel besluttes tvangstrekk i lønn.

Det er mange som ikke reagerer før da, siden tvangstrekket i lønn kanskje er såpass høyt at man ikke klarer verken husleie eller livsopphold kommende måned. I slike tilfeller må man sende en skriftlig klage til namsfogden og legge ved siste lønnslipp, dokumentasjon på boligutgifter og eventuelle utgifter til barnehage, SFO eller bidrag.

Søk hjelp

Da er det viktig å reagere, og ofte er det helt nødvendig å søke hjelp hos fagfolk som vet hva man skal gjøre, som vet hvilke rettigheter du har og som vet hvordan man kan løse din gjeldssituasjon.

Personer som kjenner seg igjen i denne problemstillingen, og som virkelig sliter med gjeld, som har mistet kontrollen over egen økonomi og som åpenbart har fått brevskrekk, bør raskest mulig oppsøke fagfolk for å få hjelp.

Det er svært kostbart å ikke gjøre noe, siden inkassoomkostningene i Norge ligger i «verdenstoppen» og kostnadene løper på hver eneste dag, og kreditorene gir aldri opp og vil forfølge deg så lenge som mulig.

Hvis du opplever dette bør du snarest søke hjelp og debitnor.no har lang faglig kompetanse innenfor dette fagområdet.

Dette blogginnlegget baserer seg på Debitnor AS sine egne erfaringer gjennom mange år og daglig kontakt med gjeldsofre.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *