HVORDAN FÅ INNVILGET GJELDSORDNING?

Dersom du har havnet i store gjeldsproblemer, uansett årsak, så har du rett til å få innvilget en offentlig gjeldsordning dersom du oppfyller vilkårene i Gjeldsordningsloven.

Om du ønsker å få vite om du kan være kvalifisert til en gjeldsordning, kan du fylle ut et vurderingsskjema på nettsidene til Debitnor AS, og deretter kan vi gjennomføre en engangs gratis vurdering av din sak på telefon, hvor vi vil kartlegge om en gjeldsordning er mulig for deg.

FÅ INNVILGET GJELDSORDNING

Gjeldsordningsloven ble vedtatt i 1992, og de siste 30 år har omtrent 70.000 mennesker i Norge fått innvilget en offentlig gjeldsordning og en mulighet til en helt ny økonomisk start etter 5 år, hvor man kan bli helt gjeldfri. Dette er en drøm for mange gjeldsslaver, og dette er faktisk mulig dersom du er seriøst motivert til å ta tak i dine problemer, og virkelig søke om en offentlig gjeldsordning.

Gjeldsordningsloven er streng, men rettferdig, og loven er en «rettighetslov» som betyr at du skal få innvilget en offentlig gjeldsordning dersom du oppfyller alle vilkårene i Gjeldsordningsloven, og ved en engangs vurdering over telefon med rådgiver i Debitnor AS, så vil du få vite om du kan oppfylle vilkårene og bør sette i gang prosessen med å  søke en gjeldsordning.

Gjeldsordningsloven gjelder for alle typer gjeld, også for offentlig gjeld som skatt og moms.
Loven gjelder også for erstatningskrav pådømt i straffesak dersom det har gått minst 3 år siden rettskraftig dom, og man er i en klar rehabiliteringssituasjon.

Vilkår for gjeldsordning – Søknad skal sendes Namsfogden der man bor.

Du må være varig ute av stand til å kunne nedbetale din gjeld, noe som enkelt kan beregnes.

Du skal ikke ha hatt en gjeldsordning tidligere, men det finnes et unntak dersom «særegne forhold tilsier dette», noe som betyr at spesielle forhold i ditt liv har gitt deg nye gjeldsproblemer, og det er alltid Namsfogden og/eller Tingretten som vil avgjøre om det er slike særegne forhold i din sak.
Dersom Namsfogden gir deg avslag, bør man alltid anke avslaget til Tingretten for ny vurdering.

Det må fremskaffes en helt oppdatert oversikt over dine kreditorer, slik som hovedstol, påløpte renter, salærer, omkostninger og dato for når gjelden ble stiftet.

Det må fremlegges et forslag til en frivillig utenrettslig gjeldsordning til samtlige kreditorer, slik at du oppfyller vilkåret om at man må forsøke etter beste evne å få til en ordning med sine kreditorer.

Det må ikke finnes noen «uavklarte forhold» i ditt liv, noe som må ryddes bort før man søker gjeldsordning hos Namsfogden.

Hvem kan hjelpe meg med å søke gjeldsordning?

Mange forsøker å få hjelp fra offentlige kontorer, men dersom man ikke får hjelp fra dem må man finne alternativ hjelp med riktig kompetanse, og rådgiver i Debitnor AS har riktig kompetanse med utdannelse og lang praktisk erfaring innenfor dette lovverket med bakgrunn fra politiet som namsmann. Debitnor AS kan vurdere din sak, gi deg tilbud om å hjelpe deg videre ved å kartlegge alle dine kreditorer, utarbeide et forslag til frivillig utenrettslig gjeldsordning og legge dette frem for dine kreditorer, innhente svar på dette forslaget og utarbeide søknadskjema til Namsfogden som du skal innlevere sammen med all utarbeidet dokumentasjon.

Ikke kast bort mer tid – sjekk med Debitnor AS snarest om du kan ha mulighet for gjeldsordning.

Fyll ut vurderingsskjema allerede i dag for en gratis vurdering av din sak over telefon.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *