Nye satser for livsopphold fra 1. juli 2023

Livsoppholdssatsene ved gjeldsordning og utleggstrekk justeres med virkning fra 1. juli 2023.

Dette er viktig informasjon for alle dere som sliter med gjeldsproblemer, og som har fått etablert en offentlig gjeldsordning eller har tvangstrekk i lønn. Du har fra 1. juli rett til å beholde mer hver måned, og du bør sende en skriftlig henvendelse til den lokale Namsfogden og be om endring av trekk i lønn eller endring av din løpende gjeldsordning. For enslige betyr denne endringen at man faktisk kan beholde kr. 654,- mer pr. mnd., noe som betyr kr. 7.848,- mer pr. år. Dette er mye penger for en som har gjeldsordning.

Livsoppholdssatser:

 Ny sats (2023)Tidligere sats (2022)
Enslig skylder10 4129 758
Gift/samboende skyldner8 8178 263
Skyldner som forsørger ektefelle/samboer17 63416 526

Barnetillegg:

                                                                            Ny sats (2023)Tidligere sats (2022)
Barn 0–5 år                                                 3 3323 123
Barn 6–10 år4 4204 142
Barn 11 år–14 år5 5805 230
Barn 15 år og oppover6 4185 230

Kilde: https://www.regjeringen.no/no/tema/forbruker/gjeldsordning/livsoppholdssatser/id691824/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *